top of page

Definitie:

De osteopaat concentreert zich op mechanische problemen van alle structuren in ons lichaam. Daardoor worden de positie en het verloop van alle lichaamsvloeistoffen en lichaamscellen terug in evenwicht gebracht. Op die manier stimuleert de osteopaat het auto-correctiesysteem van het lichaam. Kortom, de correctie van de bewegingen heeft een gunstig invloed op de functies van het lichaam

HOE WERKT OSTEOPATHIE?

1. de anamnese

Aan de hand van uw medisch dossier en eventuele vroegere aandoeningen onderzoekt de osteopaat wat er aan de basis van uw klachten kan liggen.

2. het klinisch bilan

Op basis van grondige palpatie, mobiliteitstesten, neurologische proeven, ect, stelt de osteopaat een klinisch bilan op. Daarna wordt bekeken of u moet worden doorverwezen naar uw huisarts of de ostheopathie aangewezen is.

3. de behandelingsstrategie

De osteopaat stelt een behandelingsstrategie op, waarbij de belangrijkste bewegingsbeperkingen in alle structuren van het lichaam via manuele technieken worden aangepakt: cranio-sacraal, axiaal skelet, visceraal, perifeer.

4. het doel

Een beter evenwicht brengen tussen structuur en de functies van uw lichaam. De osteopaat neemt de mechanische en circulatoire stress weg, waardoor het spontane genezingsproces van uw lichaam in de hand wordt gewerkt.

Veerle Bovyn 0486 / 37 24 27

Wachtdienst Osteopathie (zie onder) op weekends en wettelijke feestdagen: 078 / 480 484 www.gnrpo.be

bottom of page