top of page

Het Principe:

Met medische fitness zijn we erop gericht om personen met een inactieve levensstijl een wending te geven aan hun dagelijks leven: namelijk een aantal bewegingsmomenten creëren binnen het voor-geprogrammeerde en routineuze levenspatroon.

Van personen die hiervoor begeleiding en opvolging wensen, verwachten we een doorverwijzing van een arts op voorschrift (of u aangewezen bent dit te doen klik hier). Meermaals ligt een inactieve levensstijl, eigen aan onze hedendaagse maatschappij, aan de basis van een lichameljjke klacht. Indicaties om een individueel programma te volgen kan zijn: reconditionering, diabetes, artrose, hart- en vaatziekte, metabole- en chronische longaandoeningen die de levenskwaliteit verminderen.

Praktisch gezien wordt er binnen een paar begeleidende sessies, een programma in ons fitness-centrum opgesteld, met verantwoord bewegen als uitgangspunt. Dit vraagt voor de persoon in kwestie een engagement om buiten zijn comfortzone te treden en bewegingsmomenten in te bouwen binnen zijn levensstijl. In eerste instantie worden deze momenten dus gepland in ons fitness-centrum, waarbij wij als therapeuten duidelijke instructies geven en op korte termijn evaluaties maken. Hierbij horen ook bijsturingen in het programma. In deze periode proberen we kracht-, uithoudings- en rekoefeningen aan te brengen, gericht op het individu, waarmee men vertrouwd kan worden.

Naarmate er een gunstige evolutie waarneembaar is, binnen de initiële problematiek, wordt het een doel om meer individueel te sporten. Maar ook om jouw bewegingsactiviteit te verleggen naar aspecten buiten onze fitness, namelijk bv. vaker de trappen nemen, buiten tuinwerk aanvatten, tijdens een werk-pauze een mat oefening inlassen, regelmatige wandel momenten, je aansluiten bij een fietsclub of zelf met je gezin baantjes trekken in het zwembad... Alles wat binnen jou capaciteiten en tijdsbudget past! Daarin willen we jou begeleiden.

* Blijven fitnessen in ons centrum is ook mogelijk. Hierbij gaan wij er dan vanuit dat je vertrouwd bent met fitness en dat het een aanvulling kan betekenen op jouw sportieve leven. Een beurtenkaart of abonnement kan dan aangekocht worden. Evenwel is er dan minder begeleiding, maar proberen we toch klaar te staan voor tips en tricks.

prijslijst

11-beurten:

50 euro

3-maand:

95 euro

1-jaar:

275 euro

* Fitness mogelijk op eigen initiatief

bottom of page